OCHRONA I ZABEZPIECZENIE

Pracownicy Ochrony maja możliwość przygotowania wstępnej analizy Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia. Są gotowi zapewnić ochronę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, biorąc pod uwagę charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia wynikające z możliwości kradzieży, bądź dewastacji mienia.

ochrona1
ochrona 2
ochrona3
ochrona4