ZĄRZĄDZANIE OBIEKTAMI

business_people_04
WYBÓR ZARZĄDCY

Wiadomo nam, że wybór odpowiedniego zarządcy jest trudny. Współpraca z nami opiera się na jasnych i przejrzystych zasadach. Wyróżnia nas to, że jesteśmy w stanie podjąć się realizacj wszelkich przedsięwzięć związanych z administrowaniem nieruchomościami, i wdrożyć je z sukcesem.

Business-and-high-tech-virtual-photo-5
SPOSÓB ZARZĄDZANIA

Sposób zarządzania nieruchomością dostosowujemy do typu, charakteru użytkowego i lokalizacji obiektu. Na tym polu nasza firma oferuje kompleksową obsługę zgodną ze standardami i obowiazującymi przepisami. Realizujemy szeroki zakres usług: od obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej aż do obsługi technicznej nieruchomości.

3
SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy interesy naszego klienta – w tym wypadku wlaściciela nieruchomości, w ramach udzielonych przez niego pełnomocnictw. Organizujemy obsługę prawną, zawieramy umowy. Zapewniamy obsługę administracyjną.

4
EWIDENCJA

Zarówno wypis jak i wyrys z ewidencji są niezbędne w wielu czynnościach dotyczących obrotu nieruchomościami (np. założenia księgi wieczystej, czy zawarcia umowy przed notariuszem). Działając w interesie klienta przeprowadzamy odpowiednie czynności związane z ewidencją nieruchomości.

5
KSIĘGA WIECZYSTA

Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oznacza w praktyce kompleksową opiekę. Dlatego też jednym z naszych zadań jest pozyskiwanie odpisów z Księgi Wieczystej dla działek, na których położone są nieruchomości.

6
BUDŻET

Przygotujemy projekt budżetowania, sprawozdania i raporty. Dostarczymy wszystkie dokumenty zwiazane z kontrolą wydatków dotyczących danej nieruchomości.

7
OBSŁUGA FINANSOWA

Przeprowadzamy wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw księgowych i sprawozdawczości. Przywiązujemy dużą wagę do sumiennego i przejrzystego prowadzenia wszelkich rozliczeń finansowych i ewidencji kosztów.

8
UBEZPIECZENIE

Na Państwa życzenie wynegocjujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym warunki ubezpieczenia nieruchomości zgodne ze standardami właściciela.

9
OBSŁUGA TECHNICZNA

Każdy obiekt budowlany wymaga wykonywania czynności, które zapewnią jego bezpieczną, optymalną ekonomicznie i przyjazną dla środowiska eksploatację.
W tym celu zatrudniamy specjalistów i fachowców wszystkich branż.

10
OCHRONA OBIEKTU

Pracownicy ochrony są gotowi zapewnić ochronę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, biorąc pod uwagę charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia wynikające z możliwości kradzieży, bądź dewastacji mienia.

11
OBSŁUGA RECEPCJI

Do obsługi recepcji zatrudniamy profesjonalnych, sympatycznych i zorientowanych na potrzeby klienta pracowników, którzy odpowiadają za budowanie dobrego wizerunku. Dzięki nim Państwa firma będzie bezpieczna a jednocześnie przyjazna dla odwiedzających.

12
AUDYT PODATKOWY

Przeprowadzimy audyt podatkowy od nieruchomości oraz energetyczny.

13
ENERGIA ELEKTRYCZNA

W celu optymalizacji rachunków za energię elektryczną w imieniu naszych klientów negocjujemy wysokość rachunków z dostawcami energii. Uzgadniamy korzystne stawki taryfowe i zasady rozliczania kosztów.

14
ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Stworzymy optymalny program zarządzania odpadami dla obiektu. Przygotujemy szczegółowy plan finansowy i techniczny. Wynegocjujemy korzystne stawki z odbiorcami odpadów.

15
REPREZENTOWANIE WŁAŚCICIELA

Podejmiemy się reprezentowania właściciela jako strony przy wynajmie wolnych powierzchni. Zakres tej usługi obejmuje m. in. zawarcie w imieniu właścicieli umowy na korzystanie z nieruchomości, na warunkach i z osobami zaakceptowanymi przez właścicieli. Zapewniamy pełną obsługę takich działań.

16
PROGRAM DO ZARZĄDZANIA

Stworzymy zaawansowany program, który odpowiada indywidualnym potrzebom naszego klienta, niezależnie od lokalizacji i charakteru nieruchomości. Program taki pozwala w prosty i intuicyjny sposób rozliczać wszelkie koszty związane z administrowaniem nieruchomościami.