ZARZĄDZANIE TECHNICZNE

Każdy obiekt budowlany wymaga wykonywania czynności, które zapewnią jego bezpieczną, optymalną ekonomicznie i przyjazną dla środowiska eksploatację.
W tym celu zatrudniamy specjalistów i fachowców wszystkich branż, co umożliwia bezawaryjne dzialanie zarządzanych przez nas obiektów.
Usługi te wchodzą w skład działań związanych z administrowaniem budynków.

Czynności związane z techniczną obsługą budynku i mieszkań obejmują prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, czy też przygotowywanie planu remontów i zlecanie prac remontowych. Dodatkowo organizujemy nadzór techniczny nad przeglądami i pracami remontowymi, organizowanie i uczestnictwo w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. W przypadku awarii podejmujemy niezwłoczne działania w celu usunięcia zaistniałej usterki, podejmujemy także działania zmierzające do zabezpieczenia mienia i minimalizacji szkód powstałych w konsekwencji awarii. Ponad to w zarządzanych przez nas budynkach prowadzimy kontrolę zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Spełniamy wymagania ochrony środowiska.

1paa445000049-300x200
1paa445000045-300x200
1paa445000039-300x200
1aa445000034-300x200